LiriMassage Reiki skola    

 
 

Lielākā daļa no mums uz sarežģītām situācijām dzīvē reaģē gandrīz vienādi - ar dusmām vai bailēm, tajā brīdī jūtoties pilnīgi neaizsargātiem. Tomēr mēs neapzināmies, ka mēs paši esam savu izjūtu avots. Nepatīkamie notikumi mūsu dzīvē atspoguļo iekšējās dzīves nelīdzsvarotību. Zināšanas par Reiki un čakru darbību iemācīs jums atrauties no ārējās pasaules sarežģījumiem un koncentrēties uz iekšējo enerģiju - čakru enerģiju, kuras nelīdzsvarotība ir iemesls jūsu sadzīves nelīdzsvarotībai. Jums paveras brīnišķīga iespēja apgūt Reiki metodi, lai ar šīs metodes palīdzību sakārtotu čakras, lai jūsu dzīve kļūtu harmoniska un pilnvērtīga. Jums paveras iespēja padarīt Reiki metodi par vienu no savas ikdienas sastāvdaļu, paveras iespēja piepildīt ar Reiki enerģiju savas mājas, pārtiku, ūdeni un gandrīz visus mūsu sadzīves elementus. Šī ir sevis dziedināšanas un visu dzīves sfēru harmonizācijas metode. Reiki enerģija ir saprātīga dziedinošā enerģija, kas plūst cauri absolūti visiem un visam. Saņemot Reiki iestatījumus, cilvēks iegūst spēju izmantot šo enerģiju, lai dziedinātu sevi un citus, un šī spēja saglabājas viņam līdz mūža galam. Spēja pašdziedināties ir raksturīga katram cilvēkam. Tikai ne katrs šīs dabiskās spējas pielieto aiz viena vienīga apsvēruma - jo vienkārši neprot un nezina kā tās izmantot savā labā. 

Es jau daudzus gadus savā praksē pielietoju Reiki metodes, lai palīdzētu Jums, mīļie draugi. Redzot daudzu klientu pieaugošo interesi par Reiki metodēm un daudzām novadītām privātnodarbībām, izlēmu izveidot plašāku apmācību kursu visiem tiem, kuriem ir interese par šīm dziedināšanas metodēm un paši vēlas palīdzēt vismaz sev un saviem tuviniekiem. 

Šeit varat iepazīties ar apmācību programmām, gan ar apmācību norises gaitu un īpatnībām. Un tā... Jebkura no šīm apmācības programmām notiek individuāli vai nelielās grupās abpusēji izdevīgā laikā, pēc izvēles apmeklējot klātienes vai attālinātās nodarbības. Pirms uzsākt mācības Jums iepriekš jau jāizvēlas kā apmeklēsiet nodarbības, t.i., klātienes vai attālinātās, individuālās vai grupu. Pēc mācību uzsākšanas vairs nevarēs mainīt nodarbību apmeklējuma veidu.

Mācību programmas ietvaros Jūs tiksiet iepazīstināti ar dažādām tehnikām, lai varētu veikt sevis dziedināšanu, meditāciju, saņemsiet norādījumus kā strādāt ar dažādām enerģijām, lai dziedinātu arī citus (gan klātienē, gan attālināti). Nodarbības notiks vienu reizi nedēļā latviešu valodā un vienas nodarbības ilgums 1,5 stundas. Pirms katras nodarbības uz Jūsu norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīti mācību un uzskates materiāli. 

Un visbeidzot... Pēc apmācību kursu beigšanas un zināšanu pārbaudes Jūs saņemsiet sertifikātu kā apliecinājumu par attiecīgā apmācību kursa apmeklēšanu, zināšanu un iemaņu ieguvi.


Tātad... Laipni lūgti pēc jaunām zināšanām un iemaņām uz nodarbībām manā skoliņā!!!

Es no sirds priecāšos, ja varēšu nodot savas zināšanas Jums, un ceru, ka tās Jums noderēs veidot harmoniskāku un veiksmīgāku savu dzīves ceļu.

Vēlot Jums veiksmi, veselību un izdošanos! 

Jūsu Reiki skolotāja   -   Līga Brencsone


Lirimassage Reiki skolā varat apgūt šādas apmācību programmas:

 I. Usui Reiki Shiki Ryoho apmācību kurss 

 1. Reiki pamati - apgūstam visas nepieciešamās pamata zināšanas tālākai Reiki  apmācībai

 • Kas ir Reiki, Reiki sistēma, Reiki metodes iespējas un kā tas viss darbojas
 • Reiki vēsture un Reiki speciālista Ētikas kodekss
 • Vizualizācija un meditācija un to pielietojums
 • Pieci Reiki principi,  Reiki pamata pielietošanas tehnikas

 2. Reiki pamati  Cilvēka enerģētiskā struktūra - Čakras

 • Čakras apraksts, loma, disbalansa izpausmes, ilgstošas čakras problēmas
 • Līdzekļi čakru harmonizēšanai

3. Reiki 1.līmenis - iegūstat spēju pārraidīt enerģiju caur savām rokām

 • Reiki simbola apguve, izpratne un zīmēšana
 • Reiki 1.līmeņa iniciācija
 • Roku pozīcijas, Reiki tehnikas

4. Reiki 2.līmeņa apmācību kurss - rīcībā ir simboli, kas uzlabo Reiki enerģijas plūsmu

 • Reiki 2.līmeņa iniciācija
 • Reiki 2.līmeņa simbolu apguve un zīmēšana
 • Reiki tehnikas

5. Reiki 3.līmeņa apmācību kurss

 • Reiki 3.līmeņa simbola apguve un zīmēšana
 • Reiki 3.līmeņa iniciācija
 • Reiki tehnikas

Katras sadaļas ietvaros ļoti daudz praktisko uzdevumu un treniņi meistarības apgūšanai un nostiprināšanai. Tāpat par iegūtajām zināšanām un prasmēm saņemsiet Lirimassage Reiki skolas sertifikātu.

 Papildus apmācības kursi interesentiem

II. Kundalini Reiki apmācību kurss 

1.līmenis - Pamata līmenis - Dziedināšana ar rokām un attālinātā dziedināšana:

 • Ētikas kodekss
 • Pašdziedināšanās, Karmas dziedināšana;
 • Situācijas un rakstura iezīmju dziedināšana (arī kaitīgo ieradumu bloķēšana), Distancētā dziedināšana

2.līmenis -Padziļinātais līmenis -Kundalini reiki meditācija:

 • Nostiprinām praksē 1.līmeņa darbības;
 • Kundalini Reiki pašdziedināšanās;
 • Čakru harmonizācija.

3.līmenis - Mācāmies papildus Reiki veidus:

 • Nostiprinām praksē iepriekšējo līmeņu darbības;
 • Dimanta Reiki, Kristāliskais Reiki (Šeit apgūstam kā šķīdināt kristāliskos sabiezējumus orgānos, kas radušies no traumām – gan emocionāla, gan fiziska rakstura);
 • DNS Reiki – apgūstam kā dziedēt DNS bojājumus un defektus;
 • Dzemdību traumu dziedināšana;
 • Atrašanās vietas un objektu saiknes dziedināšana;
 • Iepriekšējā dzīves dziedināšana.

Katrā Kundalini Reiki līmenī praktiskie uzdevumi un treniņi meistarības apgūšanai un nostiprināšanai. Pēc apmācības kursa sekmīgas beigšanas saņemsiet Līgas Brencsones Reiki skolas sertifikātu.

III. Cilvēka enerģētiskā struktūra - Čakras 

 1. Ievads

 • Kas ir čakras? Čakru izvietojums un nozīme mūsu dzīvē
 • Cilvēka aura un saikne ar čakrām
 • Ētikas kodekss

2. Čakras apraksts, loma, disbalansa izpausmes, ilgstošas čakras problēmas, līdzekļi čakru harmonizēšanai

3. Čakras un krāsas

4. Čakras un nauda

5. Čakras un dārgakmeņi

 • Dārgakmeņu attīrīšana un sagatavošana darbam
 • Dārgakmeņu saistība ar čakrām

6. Čakras un slimības

7. Čakru diagnostika

Čakru apmācību kursā būs daudz praktiskie uzdevumi un treniņi. Pēc apmācības kursa sekmīgas beigšanas saņemsiet Lirimassage Reiki skolas sertifikātu.

Meistarklases

 Absolventiem un cilvēkiem ar priekšzināšanām tiek piedāvāta brīnišķīga iespēja papildināt savas zināšanas un iemaņas apmeklējot Līgas Brencsones Reiki skolas rīkotās meistarklases. Informācija par katras meistarklases norises datumu, vietu un pieteikšanās iespējām būs skatāma mājas lapas sadaļā "Sākums". Informācija un norādes tiks publicētas arī interneta sociālajos tīklos. 

1. Distancētā dziedināšana un tās iespējas - 

2. Kristālu pielietošana Reiki seansos - 

3. Čakru dziedināšana ar kristāliem - 

Pēc Meistarklases apmeklējuma, zināšanu un iemaņu apgūšanas tiks izsniegts sertifikāts par iegūto kvalifikāciju.