Atbrīvošana no atkarībām

(meistarklase tiem, kuri ir saņēmuši Reiki 2.līmeņa iniciāciju)

Šī meistarklase ir paredzēta tikai tiem, kam ir priekšzināšanas, apgūts jau otrais Reiki līmenis un saņemta iniciācija. Neatkarīgi no tā, pie kura meistara šī iniciācija saņemta, gaidīti visi, kas ir gatavi un vēlas šo metodi apgūt.

Atkarība pēc definīcijas ir biopsihosociāla slimība, kas nosaka indivīda bioloģisko, psihisko un sociālo veselību un uzvedību, kas savukārt ietekmē apkārtējos. Es atkarību dēvēju daudz vienkāršāk, par destruktīvu programmu, ko ir iespējams pārprogrammēt, bet to katram atkarīgajam ir jāvēlas pašam.

Pie manis regulāri griežas līdzcilvēki ar lūgumiem palīdzēt kādam tuvajam uzveikt atkarību, bet lai kā es vēlētos palīdzēt, to izdarīt var tikai tad, ja atkarīgais pats grib.

Cilvēki parasti ievēro tikai dažus izplatītākos atkarību veidus, tomēr atkarību ir ļoti daudz un tās spēj radīt milzīgas problēmas gan pašiem atkarīgajiem, gan apkārtējiem.

  • Vielu atkarība
  • Alkohola atkarība
  • Smēķēšana un nikotīna atkarība
  • Procesu atkarība
  • Atkarība attiecībās
  • Atkarība no iepirkšanās
  • Atkarība no ēšanas
  • Līdzatkarība

Šīs meistarklases ietvaros apgūsiet tehniku kā atbrīvot cilvēku no jebkuras atkarības, bet tas iespējams, tikai ja atkarīgais arī to vēlēsies. Šī tehnika, ne tikai atbrīvo cilvēkus, bet ļauj saprast šīs destruktīvās domāšanas cēloni un tad jau šo problēmu var atrisināt saknē, neļaujot tai atgriezties.

Pieteikties meistarklasei variet šeit.

Pēc meistarklases veiksmīgas noslēgšanas tiks izsniegts apliecinājums par iegūtajām zināšanām un prasmēm.