Līgas Brencsones Reiki skola

Visbiežāk cilvēki palīdzību sāk meklēt krīzes situācijās, kad jau ir parādījušās veselības problēmas, nespēdami valdīt savas emocijas, tā arī graujot attiecības ar apkārtējiem un vairs nekontrolējot savu dzīvi. Šādās situācijās katrs jau ir izdomājis, kas tam ir par cēloni, bet visbiežāk šie pieņēmumi ir kļūdaini, jo daudzi nenojauš, ka mēs paši esam savu emociju avots un apkārt notiekošā atspoguļojums. Nepatīkamie notikumi tikai atspoguļo mūsu iekšējās pasaules haosu, bet to var iemācīties sakārtot un dzīvot harmonijā.

Reiki enerģija ir visaptveroša, tā ir mūsos un visapkārt mums kopš pasaules rašanās un mūsu dzimšanas. Dabā šī enerģija ir sakārtota, caurplūstoša visam, mēs to dēvējam par dabas spēku, kas nepārtraukti spēj attīstīties, augt un sniegt šo enerģiju citiem. Bet mēs, cilvēki esam iemanījušies šo enerģiju apslāpēt un to vairs tik skaidri nejūtam, bet mums ir sniegta iespēja iemācīties ar Reiki enerģiju strādāt, lai sakārtotu savu iekšējo pasauli un dzīvotu harmonisku, piepildītu, laimīgu dzīvi. Spējas pašizdziedināties ir mums katram, tikai ne katrs šīs dabiskās spējas vairs māk lietot.

Zināšanas par Reiki un čakru darbību sniedz unikālu iespēju praktiski strādāt ar mūsu iekšējo enerģiju, kas ir bezgalīgs spēka avots un pamats visam, ko mēs vēlamies. Tikai sakārtojot savu iekšējo pasauli un čakras, mēs varam sakārtot savu dzīvi un veselību.  

Iegūstot zināšanas par Reiki, jūs iegūsiet neatņemamu bagātību, kas jums tiek sniegta uz visu atlikušo mūžu. Ar Reiki enerģiju jūs varēsiet risināt jebkuru savu dzīves jautājumu pavisam citā redzējumā un ar patiesiem rezultātiem.

Šī ir sevis dziedināšanas un visu dzīves sfēru harmonizācijas metode. Saņemot Reiki iniciāciju, cilvēkam tiek sniegta iespēja dziedināt ne tikai sevi, bet arī citus, jo kā jau minēts iepriekš, Reiki enerģija plūst cauri absolūti visam un visiem.

Nepārtraukti mācoties un strādājot savā praksē, jau sen pielietoju Reiki metodes, lai palīdzētu saviem klientiem. Augot pieprasījumam pēc individuālam apmācībām no manu klientu puses, kas sajutuši Reiki enerģijas spēku un vēlējušies iemācīties šīs zināšanas, esmu izveidojusi efektīvu apmācību kursu, kas balstīts uz manām zināšanām un praktisko pieredzi. Šīs programmas balstītas uz praktiskām zināšanām, lai pēc tām jūs varētu turpināt iegūtās zināšanas lietot ikdienā, jo tieši tāds ir mans mēŗkis uzsākot šo, lai mani studenti varētu reāli palīdzēt sev un citiem.

Mācību process

Izvēloties programmu, ko vēlaties apgūt, jums uzreiz arī jāizvēlas nodarbību veidu, jo to mainīt nevarēs.

Nodarbības notiek:

 • Individuāli
 • Grupās
 • Klātienē
 • Attālināti

Savukārt nodarbību laikus mēs abpusēji vienojoties saskaņojam mācību laikā un tā ir viena nodarbība
nedēļā, kas ilgst 2.5h – 3h. Pēc nodarbības, katram individuāli tiek izsūtīti mācību materiāli par konkrēto
tēmu, kas tikusi apgūta. Uzskates materiāli un pašas mācības ir latviešu valodā.
Mācību programmas ietvaros jūs apgūsiet dažādas dziedināšanas un meditācijas tehnikas, lai
spētu praktiski strādāt ar Reiki enerģiju, dziedinot sevi un citus. Pēc mācību kursa beigšanas un
zināšanu pārbaudes, jūs iegūsiet sertifikātu kā apliecinājumu par mācību kursa sekmīgu apguvi un
praktisku iemaņu ieguvi.

Reiki apmācības notiek iniciācijas (iesvētīšanas) ceļā. Katrā mācību programmā ir trīs līmeņi:

1. Reiki pirmais līmenis – jūs iegūsiet pamatzināšanas par Reiki un apgūsiet mākslu vadīt
enerģiju caur savām rokām.
2. Reiki otrais līmenis – jūs apgūsiet zināšanas par simboliem, kas uzlabo Reiki enerģijas
plūsmu, lai varētu to virzīt caur laiku un telpu, risinot garīgās un emocionālās
problēmas. Gūsiet praktiskas zināšanas, lai dziedinātu gan klātienē, gan distancēti.
3. Reiki trešais līmenis – Meistara līmenis, jūs iegūsiet zināšanas un apliecinājumu, ka
esat gatavs kļūt par skolotāju.

Manas mācību programmas visos līmeņos ir balstītas uz praktiskām zināšanām un iemaņām, lai pēc to
apguves jūs izprastu un spētu paši strādāt ar Reiki enerģiju visu atlikušo dzīvi.

Mācību programmas

Usui Reiki Shiki Ryoho mācību kurss

Reiki 1.līmenis – iegūstat spēju pārraidīt enerģiju caur savām rokām

 • Pamatzināšanas par Reiki un to izpratne
 • Metodika kā vadīt enerģiju caur savām rokām
 • Dziedināšanas metodes un praktiskas iemaņas sevis un citu dziedināšanā
 • Praktiskas iemaņas strādāt galvenokārt fiziskajā līmenī
 • Dziednieka ētikas kodekss
 •   Praktiskās iemaņas sevis uzlādēšanai pirms seansa un attīrīšanās pēc seansiem

Pēc pirmās iniciācijas jūs varēsiet pārvaldīt Reiki enerģiju, dziedinot sevi un savus tuvos.

Reiki 2.līmeņa apmācību kurss – simboli, kas uzlabo Reiki enerģijas plūsmu

 • Reiki simboli, to nozīme un pielietošana
 • Nostiprināt zināšanas un praktiski lietot dažādas roku pozīcijas
 • Meditācijas
 • Dziedināšanas metodes gan klātienē strādājot, gan attālināti
 • 4 pamata nodarbības un 6 papildus nodarbības kurās apgūsiet 44 brīnumainas dziedināšanas tehnikas.


Reiki 3.līmeņa apmācību kurss – Meistars

 • Simbolu apguve un zīmēšana
 • Distancētā dziedināšana
 • Enerģijas harmonizēšana
 • Čakru aktivizācija
 • Kristāli, darbs ar tiem
 • Meditācijas
 • Iemaņas nodot šīs zināšanas tālāk

Kundalini Reiki apmācību kurss

1.līmenis –  Dziedināšana ar rokām un attālinātā dziedināšana

 • Ētikas kodekss
 • Pašdziedināšanās, karmas dziedināšana
 • Situācijas un rakstura iezīmju dziedināšana (arī kaitīgo ieradumu bloķēšana)
 • Distancētā dziedināšana

2.līmenis -Padziļinātais līmenis - Kundalini Reiki meditācija

 • Nostiprinām praksē 1.līmeņa darbības
 • Kundalini Reiki pašdziedināšanās
 • Čakru harmonizācija.

3.līmenis – Papildus Reiki veidi

 • Nostiprinām praksē iepriekšējo līmeņu zināšanas
 • Dimanta Reiki, kristāliskais Reiki (apgūst kā šķīdināt kristāliskos sabiezējumus orgānos, kas radušies no traumām – gan emocionāla, gan fiziska rakstura)
 • DNS Reiki – apgūst kā dziedēt DNS bojājumus un defektus
 • Dzemdību traumu dziedināšana
 • Atrašanās vietas un objektu saiknes dziedināšana
 • Iepriekšējā dzīves dziedināšana

Cilvēka enerģētiskā struktūra – Čakras

1. Ievads

 • Kas ir čakras? Čakru izvietojums un nozīme mūsu dzīvē
 • Cilvēka aura un saikne ar čakrām
 • Ētikas kodekss

2. Čakras apraksts, loma, disbalansa izpausmes, ilgstošas čakras problēmas, līdzekļi čakru harmonizēšanai

3. Čakras un krāsas

4. Čakras un nauda

5. Čakras un dārgakmeņi

 • Dārgakmeņu attīrīšana un sagatavošana darbam
 • Dārgakmeņu saistība ar čakrām

6. Čakras un slimības

7. Čakru diagnostika


 

Jaunas dzīves sākums ar Reiki

Jebkuras jaunas zināšanas cilvēkam ir ieguvums, bet es uzskatu, ka Reiki mācība ir mana bagātība un katrs, kas to apgūst kļūst aizvien bagātāks, jo šīs zināšanas var izmantot jebkurā dzīves sfērā, lai palīdzētu sev. Tāpēc savas programmas balstu uz praktiskām zināšanām, lai cilvēks to iemācījies, nekad neaizmirstu. Mani studenti, visi kā viens, sajutuši šo enerģijas spēku un iespējas, saka, ka ar šīm zināšanām ir sākusies jauna dzīve.

Nav svarīgi vai tu vēlies apgūt tikai pirmo līmeni, jo visas pārmaiņas sākas no mums pašiem un neviens nevar kļūt par Meistaru, nesākot ar pašu pamatu. Sakārtojot sevi mēs  spējam ieraudzīt jaunas iespējas, un patiesi, retais apstājas, jo saredzot savu potenciālu ir neiespējami no tām atteikties.

Šo zināšanu apgūšana prasa patiesu vēlmi un lielu apņēmību  strādāt. Nekas nenāk tā pat vien un jaunām iespējām paralēli ir jauni izaicinājumi un pārbaudījumi. Bet galvenais ir tas, ka jums tiek sniegts arī unikāls jauns instruments ar ko risināt katru situāciju, redzēt visu pavisam citā gaismā un saredzēt to, kas daudziem ir liegts.