Reiki un nauda

(meistarklase tiem, kuri ir saņēmuši Reiki 2.līmeņa iniciāciju)

Šī meistarklase ir paredzēta tikai tiem, kam ir priekšzināšanas, apgūts jau otrais Reiki līmenis un saņemta iniciācija. Neatkarīgi no tā, pie kura meistara šī iniciācija saņemta, gaidīti visi, kas ir gatavi un vēlas šo metodi apgūt.

Nepārtraukti atkārtoju un turpināšu to darīt, mums visapkārt ir enerģija, katrai lietai tā ir un katra darbība to kaut kur virza. Arī naudai ir enerģija un tai ir ļoti liela nozīme mūsu dzīvēs.

Naudas enerģija mums katram atšķiras, tās ir visas emocijas, izjūtas, vēlmes, bailes un fantāzijas, ko katrs saista ar naudu.

Ignorēt jebkuru enerģiju ir diezgan nesaprātīgi kā arī bezjēdzīgi un nav tā, ka mēs aizejam uz darbu, lai saņemtu algu un to iztērējam pamatvajadzībām, naudai un tās enerģijai ir ļoti liela nozīme cilvēku dzīvēs. Visumā viss ir saistīts.

Ar naudas enerģiju var un visiem pat vajadzētu iemācīties strādāt, jo nepietiek tikai gribēt vairāk naudas vai vēl ļaunāk, smagāk strādāt, lai būtu vairāk naudas. Tā tas nedarbojas!

Šajā meistarklasē iegūsiet praktiskas iemaņas kā uzlabot savu finansiālo stāvokli, bet lai tas notiktu, katram būs jāstrādā ar sevi, saviem mērķiem, vēlmēm un svarīgākais, ar savu patieso vajadzību apzināšanos. Te nav runa par naudu kā tādu, jo tur tā vērtība neslēpjas, nauda ir līdzeklis noteiktu mērķu sasniegšanai un šeit paveras neierobežotas iespējas, bet par to vairāk meistarklasē!

Pieteikties meistarklasei variet šeit.

Pēc meistarklases veiksmīgas noslēgšanas tiks izsniegts apliecinājums par iegūtajām zināšanām un prasmēm.